ANBI

Stichting Bevordering Utrechtse Improvisatie (Stichting BUI) is sinds 6 mei 2019 door de belastingdienst aangemerkt als een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)   

 

Naam: Stichting Bevordering Utrechtse Improvisatie, Stichting BUI

RSIN/fiscaal nummer : 860012694

Contactgegevens :
Mailadres: info@bui.nu

Doelstelling:
Het bevorderen van innovatieve (muzikale) kunsten, waarbij improvisatie als motor fungeert en het verstevigen en uitbreiden van het netwerk en speelveld dat daarbij behoort. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
-het organiseren van concerten, festivals en andere kunstevenementen;
-het bieden van een (online) platform;
-het verenigen van innovatieve improviserend kunstenaars middels een collectief/poule.

Beleidsplan: klik hier

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor bestuursactiviteiten. De stichting heeft een team van kernmedewerkers die op vrijwillige basis het beleid uitvoeren.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Stichting Bevordering Utrechtse Improvisatie is opgericht op 6 mei 2019. Het eerste verslag komt in juli 2020

Financiële verantwoording:
Stichting Bevordering Utrechtse Improvisatie is opgericht op 6 mei 2019. Het eerste verslag komt in juli 2020.

Bestuur:
Voorzitter – Floris Sluiling
Penningmeester – Frederique Purnot
Secretaris – Marleen Lansink